DUGNADSLISTE FOR KONGLERIKETURNERINGEN 12. JUNI

Kun en liten uke igjen til årets fotball-happening i Innvik. Under finner dere fordeling av arbeidsoppgaver.

Miniputt turnering Innvik Stadion 12. juni

 

Oppgåvefordeling på årets miniputt-turnering i Innvik 12. juni.

For at vi i år igjen skal få til et vellykka arrangement er vi avhengig av at alle foreldre hjelper til.  Vi planlegg med turneringsstart kl. 10.00 og satsar på å være ferdige til kl. 15.00.

Oppgåvene er fordelt på følgjande måte:

 

Parkering

Ansvarleg for parkering(Marco) stiller laurdag for å hjelpe til med klargjøring av turneringsarenaen.

Følgjande er sett opp som parkeringsvaktar:

 • Marco Molenaar (Ansvarleg)           09.30 – 13.00  Mobil: 98072584
 • Lukas Piwko                                 09.30 – 11.30 
 • Rolph Mellema                              09.30 – 11.30
 • Elmer Hopland                              10.30 – 11.30
 • Jarle Tisthamar                             11.30 – 13.00

Dersom de må byte meldes dette til Marco. Er det behov for vakter etter kl. 13.00 gjør Marco en vurdering på dette.

Info:

Refleksvest skal nyttast

Ansvarleg nyttar kampvertvest heile dagen.

Vikarar kan parkere på plassar på begge sider av Styrkhallen.

Alle gjestar skal tilvisast på plass på grusbana, vegen opp til hallen skal stengast av med bukkar. Når det er fullt på grusbana, nyttast plassar langs med veg mellom grusbana og Innvik Stadion. Det skal ikkje parkerast  bilar langs med skråninga frå garasjen og opp mot hallen. Mellom hallen og tribuna skal det ikkje stå bilar.

 

Kampvertar                                                                                                

 • Ansvarleg kampvert turneringsdagen – Espen Aarreberg Mobil: 95494230
 • Fair Play ansvarleg – Irene Hilde
 • Andreas Søndenå
 • Veronica Hilde
 • Marco Molenaar
 • Otto Frøholm                                                                                   

Info:

Alle kampvertane kjem til Innvik Stadion kl. 09.00

Rigge lyd-anlegg (Andreas Søndenå)

Hjelpe å setje opp telt til fruktsal.

Flagga skal heisast både oppe med hallen og på de fire stengene ned mot grusbana.

Alle skal ha kamp-program på seg for å kunne svare på spørsmål om kvar/når kampar går.

Kampprogram skal hengast opp rundt om på Innvik Stadion. (Irene)

En gong for timen skal toaletta sjekkast for om det finst toalettpapir og tøme bossdunkar.

Bossdunkar rundt på Innvik Stadion skal sjekkast og tømmast dersom det er nødvendig.

Assistere Fair Play ansvarleg på evt. Fair Play opplegg. Irene sørgjer for at vertane får FP-vestar.

 

Førstehjelp

Vikane Røde Kors Hjelpekorps er spurt om de kan stille med folk.

Veronica Hilde undersøker og koordinerer dette.

 

Dommaransvarleg

Espen/Asle koordinerer dommarar og sørgjer for at dommarane veit kva for kampar dei skal dømme. Fløyter og dommar t-shits har Espen Aarreberg.

 

Speaker                                                                                                       

Andreas/Espen

 

Lagleiarar

Ansvarleg lagleiar –  Andreas Søndenå        Mobil: 92808481

Informasjon om kven som skal være lagleiar for dei forskjellige laga kjem nærare turneringa.

 

Kiosk/Cafe

Ansvarleg er Siv Anita (mobil: 91109420) som sørgjer for å gjøre nødvendige innkjøp samt organisering av kiosk/cafe.

Følgjande skal ha vakter:

 • Jenny Veiteberg                     09.30 – 12.30
 • Steinar Frøholm                     09.30 – 12.30
 • Signe Opdal                           09.30 – 12.30
 • Unni Verlo                              09.30 – 12.30
 • Harald Røyrvik                       09.30 – 12.30
 • Liv Skåden                            12.30 – Slutt
 • Katarina Michalski                  12.30 – Slutt
 • Inger Johanne Bruland            12.30 – Slutt
 • Siv Hege Reme                      12.30 – Slutt
 • Odd Roger Heggdal                 12.30 – Slutt
 • Malin Gjerde
 • Mona Kleppe Skåden
 • Heidi Drageset
 • Synne Skrede
 • Siri Skåden
 • Mia Kjellevold
 • Tonje Kleppe Skåden
 • + evt. gutar og jenter i 7. klasse

Dersom de må gjere bytter skal Siv Anita ha melding om dette. Siv Anita gjer avtale med ungdommar på når dei skal hjelpe til.

 

Platekake

Følgjande skal bake ei platekake som leverast til Siv Anita i kiosken seinast kl. 09.30.           

Ved behov skal desse også være tilgjengelege for steiking og sal av svele/kaffi.

 • Turid Skåden
 • Elsa Reme
 • Inger Johanne Bruland
 • Joanna Platek

Frukt

Ansvarleg for frukt er Henriette Skåden som sørgjer for at plastbeger og oppskjærings-utstyr er på plass.  Sjekk opp med Anita Røyrvik som var ansvarleg i fjor.

Vidare skal frukt bestillast og hentast hos Joker i Utvik. Første vakta samarbeider om dette.

 • Henriette Skåden                   09.30 –                       Mobil: 46949108
 • Marita Gjerde                         09.30 – 12.00            
 • Piotr Platek                           11.00 – 13.30
 • Lalaine Skåden                      12.30 – 15.00
 • Jill-Trude Dyrvang                  14.00 – 15.00

 

Vi setjer pris på all den hjelp vi kan få. Dersom det finst bestforeldre, eldre søsken eller andre som har lyst til å bidra, tek vi gledelig imot all den hjelp vi kan få. Kontakt Espen Aarreberg på mobil 95494230

Dei som ikkje har fått tildelt oppgåver i på turneringsdagen forventast å måtte hjelpe til ved behov. De som er sett opp på frukt skal også hjelpe til i kiosk ved behov.

Ved behov for å byte oppgåve/vakt evt. om de ikkje kan stille så meldes dette til ansvarleg for aktuell gruppe.

Alle hjelper til å rydde når turneringen er slutt!

 

 

Lykke til med arrangementet

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift